Zijn uw algemene voorwaarden op orde?

Zorg dat uw voorwaarden in orde zijn. Dat kan u veel besparen.

Waarom zijn uw algemene voorwaarden belangrijk?

Algemene voorwaarden zijn schriftelijke bepalingen die van toepassing zijn op overeenkomsten die u als ondernemers sluit. In algemene voorwaarden staan rechten en verplichtingen die zowel op u als op uw cliënt van toepassing zijn. Zo staan er bepalingen in over garanties, de leveringswijze van uw product of dienst, betalingstermijnen of klachten.

Algemene voorwaarden zijn de standaardbepalingen die op iedere overeenkomst die u sluit van toepassing zijn. Zodoende hoeft u niet steeds deze voorwaarden opnieuw overeen te komen.

Betalingstermijnen, rente en incassokosten

In algemene voorwaarden staan vaak bepalingen over betalingen. Binnen welke termijn moet uw klant of afnemer betalen? Wanneer is hij incassokosten verschuldigd? Wanneer moet hij rente betalen? Hoe hoog zijn de rente en incassokosten? Daarom zijn algemene voorwaarden bij incassozaken vaak van groot belang.

De meest voorkomende valkuilen bij algemene voorwaarden

1. De algemene voorwaarden zijn niet op orde

Veel ondernemers onderschatten het belang van algemene voorwaarden. Vaak kopiëren ze stukken tekst en artikelen uit andere algemene voorwaarden. Er onstaat een knip- en plakwerk dat bestaat uit allemaal kleine stukjes andere algemene voorwaarden. Er staan verwijzingen in die niet kloppen. Er staan bepalingen in die niet voor de specifieke branche van de gebruiker geschikt zijn, of er staan onredelijk bezwarende bedingen in. Voor een rechter is dit vaak aanleiding om algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet van toepassing te verklaren, met alle juridische gevolgen van dien.

2. Uw algemene voorwaarden zijn niet opgesteld voor uw doelgroep

Er bestaat een groot verschil in bescherming tussen consumenten en ondernemers. Consumenten worden in Nederland veel beter beschermd dan ondernemers. Zo bestaan er de zogenaamde grijze en zwarte lijsten in het burgerlijk wetboek, die consumenten uitgebreide bescherming bieden. U bent echter niet verplicht het aan consumenten geboden beschermingsniveau ook aan ondernemingen te bieden. Dat gebeurt echter vaak wel, waardoor ondernemingen het zich onnodig moeilijk maken.

3. The Battle of Forms

Wat doet u als uw wederpartij (uw klant of afnemer) eveneens algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden gebruikt en van toepassing verklaart? Welke voorwaarden zijn in dat geval van toepassing? Dit wordt ook wel de ‘battle of forms’ genoemd. Uit de Nederlandse wet, artikel 6:225 lid 3 BW, volgt dat, wanneer aanbod en aanvaarding allebei naar verschillende algemene voorwaarden verwijzen, aan de tweede verwijzing geen werking toekomt, wanneer daarbij niet tevens de toepasselijkheid van de in de eerste verwijzing aangegeven algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen. U doet er verstandig aan in zo’n geval altijd schriftelijk kenbaar te maken dat u de algemene voorwaarden van de wederpartij uitdrukkelijk van de hand wijst en de wederpartij deze verklaring te laten ondertekenen (neem bijvoorbeeld een dergelijke zin standaard op in uw B2B-contracten). Dit om bewijsproblemen ten aanzien van de geldigheid van uw algemene voorwaarden achteraf te voorkomen.

Heeft u vragen?

Bel gerust:

0252 - 225253

U kunt ook op deze manieren uw incasso indienen:

Per e-mail: info@steenbergenincasso.nl

Peter Steenbergen

Peter Steenbergen

Advocaat


Door een beslaglegging laat u zien dat het menens is

Wanneer u beslag laat leggen geeft u een heel duidelijk signaal aan uw debiteur: het is menens. Daarmee heeft conservatoir beslag twee functies: u zorgt ervoor dat het geld of vermogen waar u recht op heeft niet verdwijnt én u voert de druk bij uw debiteur op.

De meest bekende vorm van beslaglegging is beslag op de bankrekening van uw debiteur. Ook beslag op gebouwen, zoals bedrijfspanden en woningen komt veel voor. Maar wist u dat u ook beslag kunt leggen onder de klanten van de wanbetaler? U zorgt er zodoende voor dat deze klanten niet meer aan uw debiteur kunnen betalen, zodat het geld later beschikbaar komt om aan u te betalen.

Maar ook beslag op rechten, zoals merkenrechten en kwekersrechten en beslaglegging op aandelen behoren tot de mogelijkheden.

Bij ons is incasso altijd maatwerk. Op die manier wordt onze expertise snel en efficiënt ingezet.

Na het beslag: doorprocederen!

Nadat het conservatoire (behoudende) beslag is gelegd is het verplicht dat u tevens een rechtszaak tegen uw debiteur begint. U moet, zoals dat heet, de eis in de hoofdzaak instellen. Dit is om te voorkomen dat er voor altijd beslag kan worden gelegd. De Nederlandse wetgever heeft er daarom voor gekozen dat u binnen een korte termijn nadat het beslag is gelegd een dagvaarding moet uitbrengen. Dit is vaak binnen enkele weken nadat het beslag is gelegd.

Als ervaren advocaten brengen wij natuurlijk graag voor u deze dagvaarding uit.


Wanneer wel en wanneer geen beslaglegging?

Nadat het conservatoire (behoudende) beslag is gelegd is het verplicht dat u tevens een rechtszaak tegen uw debiteur begint. U moet, zoals dat heet, de eis in de hoofdzaak instellen. Dit is om te voorkomen dat er voor altijd beslag kan worden gelegd. De Nederlandse wetgever heeft er daarom voor gekozen dat u binnen een korte termijn nadat het beslag is gelegd een dagvaarding moet uitbrengen. Dit is vaak binnen enkele weken nadat het beslag is gelegd.

Als ervaren advocaten brengen wij natuurlijk graag voor u deze dagvaarding uit.

 Hoofdvordering Beslag? Toelichting
 Tot en met € 6.000,-  

smiley neeNee

Dit is een kosten-batenanalyse. De voordelen van beslaglegging wegen niet op tegen de kosten die ermee gemoeid zijn. Wij adviseren om meteen een rechtszaak te beginnen. Wij helpen u graag verder.
 Van € 6.000,- tot en met € 12.000,-  

smiley neeNee

Ligt uw vordering tussen de € 6.000,- en € 12.000,-, dan hangt het er van af of beslaglegging zin heeft. Als uw debiteur uw vordering inhoudelijk betwist en veel weerstand biedt, dan is het verstandiger om meteen een gerechtelijke procedure te starten, waarin wij u bijstaan.
 Van € 12.000,- en hoger  

smiley neeJa

Bij vorderingen boven de € 12.000,- rendeert het vrijwel altijd om beslag te laten leggen.

Wilt u meer informatie over beslaglegging? Neem vrijblijvend contact op!

U kunt ons altijd vrijblijvend bellen over uw incassozaak. Wij staan u graag te woord, us bel nu!

0252 22523

Over Steenbergen Incasso

Steenbergen Incasso is een onderdeel van
Steenbergen Advocaten B.V.

Loosterweg 4b
2215 TL  Voorhout
T: 0252 225253
F: 0252 227870
Kvk: 74462474
BTW: NL859910994B01

Op al onze diensten zijn de onze 'Werkwijze Incasso' en de Algemene Voorwaarden van Steenbergen Advocaten van toepassing.

© 2023 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Search