Zijn uw algemene voorwaarden incasso-proof?

Algemene voorwaarden laten scannen

Zijn uw algemene voorwaarden op orde?

Algemene Voorwaarden zijn het standaarddeel van de overeenkomsten die u sluit. In algemene voorwaarden staan bepalingen over betalingstermijnen, rente, incassokosten en de afhandeling van schade. Goede algemene voorwaarden kunnen een onderneming veel kosten besparen.

Hoe algemene voorwaarden u veel kosten kunnen besparen

In de incasso-praktijk zijn algemene voorwaarden van groot belang. In goede algemene voorwaarden staan heldere betalingstermijnen. Zo weet u precies wanneer uw klant te laat betaalt.

En betaalt uw klant zijn rekening niet op tijd? Dan staat er in goede algemene voorwaarden dat uw klant voor de incassokosten moet opdraaien. Bovendien staat er in hoe hoog deze kosten zijn. Ook staan er bepalingen in over de te berekenen rente en of u uw geleverde goederen misschien mag terughalen. 

Een ander belangrijk onderdeel van algemene voorwaarden zijn de bepalingen over schade en aansprakelijkheid. U kunt uw aansprakelijkheid nadrukkelijk beperken in uw algemene voorwaarden. Als het dan mis gaat, dan hoeft u niet de hoofdprijs te betalen.

Wij staan als advocaat talloze grote en kleine ondernemingen bij. Het is opvallend hoeveel van deze ondernemingen hun algemene voorwaarden niet op orde hebben. Dat leidt soms tot enorme schade.
Peter Steenbergen - advocaat

Peter Steenbergen

Peter Steenbergen

Advocaat

Heeft u vragen?

Bel gerust:

0252 - 225253

U kunt ook op deze manieren uw incasso indienen:

Per e-mail: info@steenbergenincasso.nl

De meest voorkomende problemen met algemene voorwaarden

1. De algemene voorwaarden zijn vernietigbaar

Dit zien we heel vaak. Sommige ondernemingen hebben prima algemene voorwaarden, maar gebruiken ze verkeerd. Dit verkeerde gebruik kan er toe leiden dat de algemene voorwaarden door de tegenpartij vernietigd worden. U denkt dan veilig te zijn, maar staat plots bloot aan allerlei soorten risico's.

Wat veel ondernemingen zich niet beseffen, is dat algemene voorwaarden deel uit maken van een overeenkomst. Bij het sluiten van de deal, bij het bevestigen van de opdracht dient u niet alleen uw algemene voorwaarden aan uw wederpartij te verstrekken (het 'ter hand stellen'), u dient de algemene voorwaarden ook van toepassing te verklaren.

Stuurt u de voorwaarden meet met de factuur, of drukt u ze af op de achterkant van uw factuur? Dan bestaat het risico dat uw voorwaarden niet van toepassing zijn. Want, algemene voorwaarden maken deel uit van de deal en een factuur stuurt u als gevolg van de deal, nadat u deze gesloten hebt. In veel situaties is dat te laat, zeker wanneer u voor de eerste keer zaken doet.

2. De algemene voorwaarden zijn niet geschikt voor uw branche of sector

Veel ondernemers laten zich niet adviseren bij het opstellen van algemene voorwaarden. Wat wij vaak zien gebeuren is dat ondernemers hun voorwaarden bij elkaar knippen en plakken. Voor een leek zien ze er fantastisch uit, in de praktijk zijn deze monsters van Frankenstein vaak volledig waardeloos.

3. U kunt niet bewijzen dat u de algemene voorwaarden heeft verstrekt

Volgens de Nederlandse wet geldt dat de gene die algemene voorwaarden gebruikt en zich erop beroept, moet bewijzen dat de wederpartij deze voorwaarden ook heeft ontvangen. Slaagt u er niet in om dit te bewijzen, dan is de kans levensgroot dat uw voorwaarden vernietigd worden.


De beste investering:

Laat uw algemene voorwaarden opstellen door een ervaren advocaat

Een ervaren advocaat houdt rekening met uw wensen, de branche waarbinnen u werkt en de wet- en regelgeving die op uw branche van toepassing in. Ook voor het opstellen van algemene voorwaarden opstellen geldt dus dat dit maatwerk is!

Een cliënt van ons werd binnen korte tijd geconfronteerd met een aantal juridische problemen. Nadat wij deze voor hem hadden opgelost, hebben wij voorgesteld om zijn algemene voorwaarden opnieuw op te stellen.

Ook hebben wij deze cliënt geadviseerd hoe zijn algemene voorwaarden te gebruiken. Dit alles viel zeer positief voor hem uit, want het aantal onopgeloste conflicten liep terug tot nul.

Wilt u meer informatie over algemene voorwaarden? Neem vrijblijvend contact op!

U kunt ons altijd vrijblijvend bellen over uw incassozaak. Wij staan u graag te woord, us bel nu!

0252 22523

Over Steenbergen Incasso

Steenbergen Incasso is een onderdeel van
Steenbergen Advocaten B.V.

Loosterweg 4b
2215 TL  Voorhout
T: 0252 225253
F: 0252 227870
Kvk: 74462474
BTW: NL859910994B01

Op al onze diensten zijn de onze 'Werkwijze Incasso' en de Algemene Voorwaarden van Steenbergen Advocaten van toepassing.

© 2021 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Search