uitgangspunt:
de debiteur betaalt uw kosten.

Bel ons voor gratis advies: 0252 22 52 53

Wat zijn de kosten van een incassoprocedure?

Wanneer uw klant iets bij u koopt of een dienst bij u afneemt, dan moet hij uiteraard ook de rekening daarvoor betalen.

Vaak maken partijen afspraken over de betalingstermijn. Deze betalingstermijn is vaak 14 of 30 dagen.

Het is gebruikelijk en vaak ook beleefd om na het verstrijken van een betalingstermijn eerst een herinnering te sturen. Over de betalingsherinnering kunt u op deze pagina meer lezen. U kunt daar ook een gratis voorbeeld betalingsherinnering downloaden.

Betaalt uw klant nog steeds niet? Dan kunt u de debiteur schriftelijk aanmanen. U maant uw klant schriftelijk aan om binnen de gestelde betalingstermijn te betalen. U waarschuwt uw klant dat, wanneer hij niet op tijd betaalt, u rente en incassokosten in rekening zult brengen. Lees hier meer en download een gratis voorbeeld van een aanmaningsbrief.

Wat is een incassozaak?

 • Een geschil over onbetaalde facturen
 • zonder reële betwisting of tegenvordering
 • zonder inhoudelijk geschil
 • zonder ingewikkelde juridische aspecten

Uw klant betaalt niet na uw aanmaning?

Zodra de betalingstermijn uit uw aanmaning is verstreken, treedt 'verzuim' in en moet uw klant ook de rente en incassokosten betalen. Dat is logisch. U moet een incassobureau, een deurwaarder of een advocaat aan het werk zetten om de openstaande factuur te innen. Hieraan zijn kosten verbonden. Omdat de debiteur het zo ver laat komen door niet te betalen, is deze aansprakelijk voor de incassokosten en de rente.

Dien hier uw vordering ter incasso in.

01. Contractuele incassokosten

Wat een schuldeiser aan incassokosten in rekening mag brengen is vaak bepaald in zijn Algemene Voorwaarden. Uitgangspunt is wel dat deze Algemene Voorwaarden tijdig aan de klant zijn overhandigd (aan hem zijn gegeven of 'ter hand zijn gesteld') en dat zij bij het sluiten van de overeenkomst van toepassing zijn verklaard.

02. Wettelijke incassokosten

Zijn er twijfels over de toepasselijkheid van uw Algemene Voorwaarden? Dan gelden de tarieven van het 'Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten'.

De incassotarieven zijn als volgt:

 Hoofdsom Percentage Bedrag
 Tot en met € 2.500 15 minimaal € 40,-
 Van € 2.500,- tot en met € 5.000 10 € 375,-
 Van € 5.000,- tot en met € 10.000 5 € 675,-
 Van € 10.000,- tot en met € 200.000 1 € 875,-
 Boven de € 200.000 0,5 € 2.775,-
 Maximaal cumulatief   € 6.775,-

Wij maken duidelijke afspraken met u. Onze tarieven zijn redelijk en transparant. En wij rekenen meteen na het einde van een incasso met u af. Ondertussen heeft u 24/7 on line inzage in uw incasso’s en contact met ons via onze portal.

Steenbergen Incasso betekent voor u:
Geen risico’s, geen getreuzel en geen gedoe! Wel snelheid, prioriteit, service en resultaat!

HEEFT U VRAGEN?

Bel gerust:

0252 - 225253

U kunt ook op deze manieren uw incasso indienen:

Per e-mail: info@steenbergenincasso.nl


Peter Steenbergen

Peter Steenbergen

Advocaat


Werkwijze

Wij voeren al onze incaso-opdrachten uit op basis van onze Werkwijze Incasso.

01. Contractuele rente

In veel Algemene Voorwaarden staan bepalingen waarin de rente wordt bepaald die kan worden berekend. Dit is veelal een hoger percentage dan de wettelijke (handels)rente. Soms wordt bepaald dat de rente een minimumbedrag heeft. De rente start als het ware op dat minimumbedrag.

02. Wettelijke rente

Wanneer uw Algemene Voorwaarden geen bepalingen heeft met betrekking tot de te berekenen rente, dan geldt de wettelijke (handels)rente. Deze rente is hoog en schommelt een aantal jaren rond de 8%.

Bij ons is incasso altijd maatwerk. Op die manier wordt onze expertise snel en efficiënt ingezet.

Tarieven

Steenbergen Incasso bestaat uit ervaren advocaten, die gespecialiseerd zijn in incasso’s in Nederland en het buitenland.

Wij incasseren uw vordering snel en efficiënt. Wij beperken ons niet tot standaard briefjes en dan maar afwachten. Wij gaan echt met uw incasso aan de slag, actief en creatief! Met maar één doel: de betaling van uw facturen. We leggen contact met uw debiteur, maken afspraken en daar houden we hem aan. Onze aanpak leidt tot resultaat!

Wij maken duidelijke afspraken met u. Onze tarieven zijn redelijk en transparant. En wij rekenen meteen na het einde van een incasso met u af. Ondertussen heeft u 24/7 on line inzage in uw incasso’s en contact met ons via onze portal.

Steenbergen Incasso betekent voor u:
Geen risico’s, geen getreuzel en geen gedoe! Wel snelheid, prioriteit, service en resultaat!


Hoofdsom Tot Provisie
over de eerste € 2.500,- 15%
over het meerdere tot € 10.000,- 12,5%
over het meerdere tot € 25.000,- 10%
over het meerdere tot € 50.000,- 8%
over het meerdere tot € 100.000,- 6%
over het meerdere 4%

De voordelen

 • Incasso op basis van No win - No fee
 • debiteur betaalt de kosten en de provisie
 • ervaren incasso-advocaten
 • elke incasso heeft prioriteit
 • eerste sommatie binnen 48 uur
 • meteen doorpakken bij debiteur
 • respect voor relatie met debiteur
 • snelle afrekening na de incasso
 • 24/7 on line incasso’s indienen en monitoren via onze portal
 • geen verrassingen qua kosten
 • u behoudt de controle
 • geen rechtsmaatregelen tegen debiteur zonder uw toestemming
 • u kunt een zaak altijd stoppen
 • bevoegd bij elke rechtbank
 • bevoegd tot beslagleggingen en aanvraag faillissement
  in Nederland en buitenland

Onze Incassovoorwaarden in het kort

 • betwiste voreringen worden niet als incasso behandeld
 • Onze no win no fee afspraken gelden alleen voor incassozaken
 • u levert een compleet incassodossier aan
 • u uploadt uw incassodossier via onze portal
 • wij kunnen op elk moment besluiten om uw zaak te stoppen
 • wij incasseren hoofdsom, rente en incassokosten
 • wij geven geen garanties op resultaat
 • wij berekenen provisie vanaf uw opdracht
 • de provisie wordt berekend over het betaalde bedrag
 • de debiteur betaalt op onze derdenrekening
 • Uitsluitend wij communiceren met uw debiteur
 • al onze tarieven zijn netto en worden met 21% btw belast
 • Deze incassovoorwaarden en de algemene voorwaarden van Steenbergen Advocaten zijn van toepassing

Over Steenbergen Incasso

Steenbergen Incasso is een onderdeel van
Steenbergen Advocaten B.V.

Loosterweg 4b
2215 TL  Voorhout
T: 0252 225253
F: 0252 227870
Kvk: 74462474
BTW: NL859910994B01

Op al onze diensten zijn de onze 'Werkwijze Incasso' en de Algemene Voorwaarden van Steenbergen Advocaten van toepassing.

© 2023 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Search